Una història d’innovació
1959: Fundació

Ferrer comença una nova era sota la presidència de Carlos Ferrer Salat (1931-1998), una figura rellevant de la història contemporània d’Espanya. Entre els seus molts èxits, fou fundador i president de la CEOE (Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials) i president del Comitè Econòmic i Social Europeu. Però el seu llegat més important del món empresarial és Ferrer. Va infondre a la companyia la seva visió particular de l’èxit basat en la innovació i la internacionalització.

Anys 60: Consolidació

Fou aquesta filosofia la que, als anys 60, va portar Ferrer a convertir-se en una de les companyies farmacèutiques de major rellevància al mercat espanyol. Aquesta expansió fou possible, en gran mesura, gràcies al desenvolupament d’importants medicaments de recerca pròpia.

Anys 70: Internacionalització, integració i innovació

Al principi dels anys 70, la creença de Carlos Ferrer Salat en Europa i en la importància d’obrir Espanya al món es va posar en pràctica. Ferrer va començar la seva expansió internacional adquirint Trommsdorff GmbH, una companyia farmacèutica alemanya fundada el 1797 prop d’Aachen, a Rin del Nord – Westfalia. La seva nova planta de producció es va inaugurar el 1975. El procés d’internacionalització va proseguir amb l’obertura de filials en importants mercats emergents d’Amèrica Llatina. Cap al final de la dècada, Ferrer va aconseguir una integració vertical completa amb la creació de dues companyies de química fina: Exquim (1976), que comercialitzava matèries primeres de química fina, i Interquim (1978), que fabricava principis actius farmacèutics i intermedis químics.
Com sempre, el compromís amb la innovació fou continu; el 1977 es va inaugurar un centre específic de R+D a Barcelona, equipat i organitzat per portar a terme recerca farmacèutica des del descobriment fins al registre.

Anys 80: Recerca, compromís i diversificació

La importància que Ferrer donava a la innovació va quedar novament demostrada el 1984, amb la creació de la Fundació Ferrer Investigació, que atorga els Premis Severo Ochoa per a la recerca biomèdica. 
Ferrer, al llarg de la seva història, també ha mantingut un ferm compromís amb l’activitat industrial. La importància d’assegurar una integració vertical la va portar a implementar les normes GMP en totes les seves plantes de fabricació. Aquesta atenció en la qualitat de fabricació va situar la companyia a la vanguarda del sector a nivell de tecnologia.
La diversificació va continuar, el 1988, amb l’adquisició de Zoster, líder mundial en l’extracció de derivats químics de procedència vegetal per als sectors farmacèutic i alimentari. L’expansió de Medir Ferrer i Ferrer Alimentació va enfortir encara més la presència de la companyia en els sectors d’additius alimentaris i química fina.

Anys 90: Desenvolupament i creixement

En la dècada dels 90, la presència de Ferrer en el sector farmacèutic va experimentar un dels avenços més importants amb l’obertura de la seva Unitat Hospitalària, centrada en teràpies i tecnologia avançada per a les especialitats d’oncologia, medicina intensiva i cures paliatives. Els seus productes farmacèutics i d’equipament hospitalari actualment representen el 20% de les vendes de la companyia.
La presència de Ferrer en el sector alimentari es va veure reforçada per altres millores en tecnologia, recerca i fabricació a l’àrea química.

Des de 2000: Assoliment, expansió i sostenibilitat

Amb l’arribada del nou mil·lenni, Ferrer, sota la presidència de Sergi Ferrer-Salat, ja s’havia convertit en una de les principals companyies farmacèutiques innovadores d’Espanya. Durant la dècada següent, aquesta posició es va veure consolidada per vuit anys consecutius de creixement de dos dígits.
Al mateix temps, la presència internacional de Ferrer fou ampliada gràcies a noves filials, joint ventures i adquisicions al Sud d’Europa i a l’Amèrica Llatina. Les vendes internacionals representen, actualment, quasi el 50% del total de vendes.
Ferrer també ha realitzat, més recentment, adquisicions clau en les àrees de prescripció, OTC, vacunes, química i alimentació animal. Avui dia Ferrer disposa de productes i serveis que cobreixen tot l’àmbit de la salut.
I aquesta expansió s’ha dut a terme paral·lelament a una creixent consciència mediambiental. En tots els centres de Ferrer, la sostenibilitat és un aspecte prioritari i s’apliquen les normes més estrictes als processos de fabricació, amb la consegüent obtenció de les certificacions corresponents.
El nou centre logístic d’última generació i l’ampliació de la planta de fabricació han estat realitzats complint els requisits per a l’obtenció de l’acreditació LEED (líder en disseny energètic i mediambiental) atorgada per l’ US Green Building Council per una construcció sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Productes

Estem obstinats a llançar al mercat els millors productes i a vendre'ls a tot el món perquè arribin als qui més els necessiten.