Ferrer Advanced Biotherapeutics

Ferrer Advanced Biotherapeutics (FAB) s'especialitza en el desenvolupament de productes dirigits a necessitats clíniques no cobertes mitjançant un extens ús de noves plataformes tecnològiques. Un total de vuit projectes amb origen extern han estat incorporats al pipeline de Ferrer. Alguns exemples classificats per la seva plataforma tecnològica són:

Teràpia Cel·lular i Medicina Regenerativa

 • FAB-111: La majoria de les malalties degeneratives de la retina, com la retinosi pigmentaria o la malaltia de Stargardt, manquen de tractament. FAB-111 és un medicament cel·lular basat en l'activació de cèl·lules mare adultes mitjançant un mètode patentat. FAB-111 promou la regeneració de les cèl·lules danyades de la retina a través de la inducció de la seva reprogramació in vivo.
 • FAB-112: Nova teràpia cel·lular per a la reconstrucció de la superfície ocular en patologies i traumatismes que causen pèrdua de visió o ceguesa, entre elles, les que cursen amb la síndrome de deficiència de les cèl·lules mare limbars. En tractar-se d'una aproximació alogènica, FAB-112 permet tractar les afeccions bilaterals. El medicament combina el component cel·lular amb un biomaterial de nova generació.
 • NeuroSave® (*FAB-117): La lesió medul·lar traumàtica manca de tractament farmacològic. En molts casos condueix a l'aparició de paraplegia i tetraplegia, generant un enorme impacte en la qualitat de vida del pacient i el seu entorn i un cost social i econòmic molt elevat. FAB-117 és una nova teràpia cel·lular alogènica per al tractament agut de les lesions medul·lars traumàtiques. FAB-117 redueix la mort neuronal que es produeix en els primers dies després de la lesió i amb això pretén millorar la condició a llarg termini del pacient disminuint significativament el seu grau de dependència. Addicionalment, FAB-117 pot ser útil en la lesió cerebral traumàtica i en altres indicacions no oncològiques en medul·la espinal.

Reposicionament

 • FAB-114: Fàrmac per al tractament del limfoma no-Hodgkin i de la leucèmia linfocítica crònica. Es tracta d'un producte ja comercialitzat d'ampli ús en una altra indicació no-oncològica que administrat i formulat de forma nova exhibeix una potent i selectiva acció antitumoral. A més, FAB-114 exhibeix potents sinergies quan es co-administra amb altres productes utilitzats en aquesta indicació.

Medicina personalitzada. Plataforma epigenètica

 • EPICUP® (FAB-115): EPICUP és el primer sistema de diagnòstic multiplexat basat en una plataforma epigenètica que aconsegueix el mercat. El càncer de primari desconegut (CUP per les seves sigles en anglès, és un tipus de càncer molt agressiu que genera metàstasi abans que el tumor primari s'evidenciï. Determinar el primari és una peça fonamental per instaurar el tractament adequat. El desenvolupament d’EPICUP ha suposat l'anàlisi de més de 10.000 mostres clíniques. EPICUP ofereix una sensibilitat del 97% i una especificitat superior al 99%. EPICUP va obtenir el marcat CE en 2015.
 • FAB-118: És el nostre segon desenvolupament en el camp del diagnòstic epigenètic multiplexat. FAB-118 és un producte dirigit a facilitar determinades decisions clíniques en el tractament del càncer de mama per les quals actualment es manca d'eines adequades.
Departament de Desenvolupament Clínic
 • Ozenoxacino: Quinolona no fluorada d'ampli espectre que ha completat el desenvolupament clínic com a tractament pel impetigen en pacients de dos mesos d'edat i endavant, i potencialment altres afeccions dermatològiques infeccioses. S'han completat amb èxit dos estudis de fase III en pacients amb impetigen. Actualment s'està preparant la documentació per al primer registre en la Unió Europea, Estats Units i Canadà.
 • Lorediplon: Modulador del receptor GABA d'activitat perllongada en desenvolupament per al tractament de l'insomni. Ha finalitzat amb èxit els estudis clínics de fase I i un estudi clínic de proof of concept en un model d'insomni on ha demostrat un excel·lent perfil de seguretat i activitat hipnòtiques i superioritat clínica en el manteniment i qualitat del somni enfront del zolpidem. Actualment en fase II de desenvolupament clínic en un estudi multinacional en la Unió Europea.
 • Arasertaconazol: Antifúngic tòpic, d'acció ràpida i d'ampli espectre enfront dels agents causant la candidosi vaginal, fins i tot enfront de ceps resistents al fluconazol. S'ha finalitzat amb èxit un estudi clínic de fase II en pacients amb VVC. Actualment preparat per a fase III de desenvolupament clínic.
 • Polipíldores cardiovasculars: Primera polipíldora amb indicació per a la prevenció secundària d'accidents cardiovasculars. Aporta una tecnologia innovadora que assegura l'estabilitat i la no interacció dels seus components, la qual cosa permet incrementar l'adherència al tractament i reduir el risc de sofrir un altre esdeveniment cardiovascular. S'ha registrat a Europa amb diverses combinacions de dosis fixes i en l'actualitat s'està realitzant nous estudis per al registre d'altres dosis i l'expansió a nous territoris.
 • Loxapina inhalada: antipsicòtic atípic, antagonista de D2 dopamina i receptors de 5-HT2 registrat per a l'ús intrahospitalari en el tractament de l'agitació en pacients amb esquizofrènia i trastorn bipolar I en adults. En l'actualitat s'estan realitzant estudis observacionals de seguretat i un estudi d'eficàcia amb comparador actiu. Paral·lelament s'estan dissenyant estudis per ampliar l'ús a l'entorn domèstic i a pacients pediàtrics.
Corporate Product Development
 • Productes genèrics d'alliberament modificat: La majoria dels productes en desenvolupament són productes amb alliberament modificat, tant alliberament perllongat com a alliberament retardat, com per exemple ranolazina XR.
 • Productes genèrics complexos: Els projectes actualment en desenvolupament inclouen dispositius i medicaments d'inhalació i injectables d'alliberament perllongat (depot).
 • El pipeline de genèrics conté més que una quinzena de productes, majoritàriament dirigits als mercats europeus, encara que molts projectes en desenvolupament se centren al mercat nord-americà, com el roflumilast.
Spherium Biomed

Per accedir a informació actualitzada sobre el pipeline de Spherium Biomed, entra a http://www.spheriumbiomed.com/es/proyectos.html

Diater Laboratoris
 • DAP: Diagnòstic de l'al·lèrgia a penicil·lina. Primer diagnòstic mundial d'hipersensibilitat a antibiòtics betalactàmics. Aquesta línia de recerca incorpora progressivament més productes en el pipeline per al diagnòstic d'al·lèrgies a medicaments.
 • VHC-Core: Diagnòstic serològic d'alta sensibilitat d'anticossos enfront del virus de l'hepatitis C (VHC). Permetrà el diagnòstic d'un major percentatge de pacients amb infecció VHC, aportant una sensibilitat superior amb altres proves de diagnòstic serològic disponibles a l'actualitat.
 • Alt a I: Primer al·lergogen major purificat del fong Alternaria alternata que reconeix més del 90% de les immunoglobulines E específiques al fong. Aquesta tecnologia de purificació d'al·lergògens majors nadius es troba en desenvolupament per a altres al·lergògens. La utilitat d'al·lergògens majors purificats en forma nativa incrementa la sensibilitat i especificitat del diagnòstic, així com l'eficàcia i seguretat de la immunoteràpia específica en comparació de l'extracte alergènic del fong.
ABAC Therapeutics

Per accedir a informació actualitzada sobre el pipeline d’ABAC Therapeutics, entra en http://www.abactherapeutics.com/innovation/pipeline/ (contingut en anglès)

INTERQUIM

Síntesi  biotecnològica de gaxilosa eficient i industrialitzable: La gaxilosa (4-O-β-D-galactopiranosil-D-xilosa) és el principi actiu del test diagnòstic no invasiu de la hipolactàsia LacTEST®. La gaxilosa és un disacàrid sintètic que és hidrolitzat a l’intestí per l’enzim lactasa (el mateix enzim que s’usa per digerir la lactosa, principal sucre de la llet i productes derivats) per donar lloc a galactosa i xilosa. Ambdues molècules són absorbides però només la xilosa s’excreta de forma intacta en l’orina. En persones amb baix nivell d’aquest enzim (hipolactàsia), i per tant amb intolerància a la lactosa, s’observen baixos nivells de xilosa en orina després de l’administració oral de gaxilosa.

Actualment, la producció industrial de gaxilosa es realitza mitjançant una reacció de transglicosilació amb l’enzim β-galactosidasa d’E. coli. Aquesta reacció, que és poc específica i té un baix rendiment, s’ha implementat a nivell industrial a Interquim S.A. a escala de 2,5 Kg de producte.

Interquim S.A., en col·laboració amb l’IQS i Biópolis S.L., està desenvolupant un nou procés i un nou enzim que milloren l’especificitat i el rendiment de la reacció de síntesi de gaxilosa. Aquest nou procediment s’implementarà a nivell industrial durant l’any 2018. 

Aquest projecte ha estat cofinançat pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Sostenibilitat

Una àrea d’especial importància per a Ferrer és la sostenibilitat ambiental. Ens hem compromès a que la protecció del medi ambient sigui essencial en tot el que fem.